Темна е магла паднала

Темна е магла паднала,
темна е магла паднала,
низ таа гора зелена,
низ таа Пирин планина.

Јаница в' гора тргнала,
тргнала, пат збркала,
низ таа гора зелена,
низ таа Пирин планина.

Оддолу идат овчари,
овчари, млади чобани.
- Ој вие млади овчари,
ој вие, браќа да ми сте,
елајте, пат ми кажете.

- Моме ле, мори убава,
моме ле, мори гиздава,
ние си сестри имаме,
прво си либе немаме.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Володја Стојанов - Темна е магла паднала
  2. Маријана Манолева - Темна е магла паднала
  3. Rithmos Melodia - Темна е магла паднала

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Володја Стојанов
  2. Маријана Манолева
  3. Rithmos Melodia