Радост на мајка донеси

- Жени се сине, ожени се,
додека оште сине јас можам
да ти изгледам, сине, дечиња,
да се израдувам на внучиња.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

- Не можам, сине, не можам,
твоите другари да гледам,
со млади невести под рака
и дечиња водат за рака.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

- Жени се сине на мајка,
радоси мајка да види,
не можам, сине, да гледам,
косите да ти белеат.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Радост на мајка донеси
  2. Костадин Гугов - Радост на мајка донеси

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Костадин Гугов