Ајде се прошетал Никола

Ајде се прошетал Никола
низ таја града Битола,
ај, по тија мермер калдрми.
Ајде го догледа анамче
од високите дивани,
море, од шимшир пенџериња.

Ајде со око му мигнало,
со глава му мавнало,
море, со уста му продума:
- Ајде дојди вечер, Никола,
не је тука Селимбег,
море, тој отиде на чифлик.

Ајде што ми беше Никола,
тој си зеде тамбура,
море, тамбурата шарклија.
Ајде, па отиде на кула,
анамче го пречека,
море, му направи вечера.

Ајде си седнале двајцата,
анамска вечера вечераат,
море, ем баклава да јадат.
Ајде до полноќ си седеле,
од полноќ се љубеле,
море, при зори си заспале.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Борче Крстески - Ајде се прошетал Никола

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Борче Крстески