Деветсто и осма година

Деветсто и осма година,
деветсто и осма година,
деветсто и осма година
дојде време на уриетот.

Ветер дувна од Стамбола,
ветер дувна од Стамбола,
ветер дувна од Стамбола,
царот стана од престола.

Шукри-паша на стол седи,
Шукри-паша на стол седи,
на стол седи, кафе пие,
кафе пие, збор зборуе.

- Послушајте Солунчани,
послушајте Солунчани,
послушајте Солунчани,
зберете се на меџлисот.

Зберете се на меџлисот,
зберете се на меџлисот,
зберете се на меџлисот,
дајте изин на уриетот,
дајте изин на уриетот,
да се вратат војводите.
Забелешка: „Уриет“ (или „хуриет“, турски: „hürriyet“) во превод значи „слобода“ и како термин е тесно поврзан со државниот пресврт од 23 јули 1908 година, односно климаксот на младотурската револуција која го предизвикува апсолутизмот на Отоманскиот султан. Тоа ќе предизвика распад на Отоманската империја, а ќе има големи последици и на Балканот и во Македонија, која во тоа време се бори за самостојност. „Меџлис“ е исто турцизам и значи „собир“. „Изин“ (или „изим“, турски: „izin“) значи дозвола, одобрување.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Македонски мерак - Деветсто и осма година

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Македонски мерак