Од каде си малој моме

- Од каде си малој моме
што си толку бело, црвено?
Бело лице, црни очи,
руса коса, копринена.

- Од Гостивар, лудо младо,
близу руда Бистра планина.
Кај што Вардар од златен Полог
носи поздрав до Егејот.

- Од каде си малој моме,
што си толку мило, премило?
Медна уста, бисер заби,
со насмевка незаборавна.

- Од Битола, лудо младо,
од прекрасна Пелагонија.
Кај што ладен ветрец дува
од шумовиот славен Пелистер.

- Од каде си малој моме,
што си толку лично, прелично?
Тенка снага, вита ела,
златно грло распеано?

- Од Охрида, лудо младо,
од сината рајска красота.
Кај што царот Самоило
градел кули и тврдини.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Борче Крстески, Грозда Стојановска - Од каде си малој моме

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Борче Крстески
  2. Грозда Стојановска