Во ливаѓе ладен извор има

(Развивај горо зелена)

Дојде пролет, на бистра планина,
заблејале, стада неброени.
Во љиваѓе, ладен извор има,
крај изворот, трева зелена.

Развивај горо зелена,
разграни гранки широко,
направи сенки ладовни,
стадото да ми пладнува.
Цветајте росни ливаѓе,
околу Лазарополе,
таму ми срце остана,
планино, моја рудино.

Во тревата, листе папирово,
во листето, ситно напишано:
- Кој се сака и да си се земе,
голем грев е млади да разделиш.

Развивај горо зелена,
разграни гранки широко,
направи сенки ладовни,
стадото да ми пладнува.
Цветајте росни ливаѓе,
околу Лазарополе,
таму ми срце остана,
планино, моја рудино.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Благоја Грујовски - Во ливаѓе ладен извор има
  2. Вања Лазарова - Во ливаѓе ладен извор има
  3. Вања Лазарова - Во ливаѓе ладен извор има

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Благоја Грујовски
  2. Вања Лазарова