Ела ќерко да ти кажам

Ела ќерко да ти кажам што си видов јас во сонот,
кога сум си била ќерко, малечко девојче.
Си играме, се смееме, и во очи се колнеме
за лубовта си мислиме, во буфчанска чешма.
Си играме, се смееме, и во очи се колнеме
за лубовта си мислиме, во Кипроја чешма.

Кога станав од постела и си видов кај сум била,
тешка дума ме попрати за клетата туѓина.
Дали боже дал' се може во селото да си идам
со другарки да се видам, во белата црква.
Забелешка: Кипроја е чешма која се наоѓа во центарот на селото Буф (грчки: Акрíтас, Акритас, во превод "граничар", до 1955 Мпоúпхи, Буфи, село во Егејска Македонија).

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Mousikorama - Ела ќерко да ти кажам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Mousikorama