Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Ела ќерко да ти кажам

Ела ќерко да ти кажам што си видов јас во сонот,
кога сум си била ќерко, малечко девојче.
Си играме, се смееме, и во очи се колнеме
за лубовта си мислиме, во буфчанска чешма.
Си играме, се смееме, и во очи се колнеме
за лубовта си мислиме, во Кипроја чешма.

Кога станав од постела и си видов кај сум била,
тешка дума ме попрати за клетата туѓина.
Дали боже дал' се може во селото да си идам
со другарки да се видам, во белата црква.
Забелешка: Кипроја е чешма која се наоѓа во центарот на селото Буф (грчки: Акрíтас, Акритас, во превод "граничар", до 1955 Мпоúпхи, Буфи, село во Егејска Македонија).

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Mousikorama - Ела ќерко да ти кажам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Mousikorama