Турци во село слегоа

Турци во село слегоа
и в' наш'та куќа влегоа,
никој во куќи немаше,
сите комшии скриени.

Турци ми порти кршеа,
в' бели одаи влегоа,
в' бели одаи влегоа,
убава мома бараа.

Турци на глас ни викаа:
- Каде сте, море каури,
нека излези момата,
бегот што ви ја побара!

Ако не кандисувате,
целото село ќе гори,
момата ќе ја грабиме,
на бегот ќе ја носиме,
на бегот ќе ја носиме,
до вечер што му таксавме.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Цвета и Петар Павловски - Турци во село слегоа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Цвета и Петар Павловски