Блажена горо, мори зелена

Блажена горо, мори зелена,
убава Малеш мори планино,
в' лете си полна, мори, овчари,
в' зиме си полна, мори, ајдуци.

Турци во село, море, влегоа,
ајдучка сестра, море, грабнаа,
ајдуци за страв, море, не знаат,
во турско село, море влегоа.

В' бегова куќа море, влегоа,
куќата му ја, море, запалија,
децата му ги, море, грабнаја,
сестра од ропство, море, извадија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Иван Узунов, Виолета Митева - Блажена горо, мори зелена
  2. Ансамбл Малешевска китка - Блажена горо, мори зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Иван Узунов
  2. Виолета Митева
  3. Ансамбл Малешевска китка