Митро ле, Митро

- Митро ле, Митро, сиво галебче,
од што е болно, болно момчето?
Дали е пило вино, ракија,
или е јало блага туршија?

- Ниту е пило вино, ракија,
ниту е јало блага туршија.
Сношти е било село Цапарево,
цапаревски моми е љубило.

Сите на тефтер ги пишало,
тефтерот си е изгубило.
Тефтерот си е изгубило,
од то е болно, болно момчето.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Болеробенд - Митро ле, Митро

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Болеробенд