Мори Вано, лична Вано

Мори Вано, лична ќерко,
што те мајка лична роди,
лична роди, ем промени.

Па те прати в' пусто Скопје,
пусто Скопје, скопска бања,
скопска бања, Катланово.

Таму има многу Турци,
нит' се бањат, нит' излагат,
тук' ја чекаат лична Вана,
лична Вана да ја турчат.

Проговара лична Вана:
- Море Турци, анадолци,
глава давам, не се турчам!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски, Васка Илиева - Мори Вано, лична Вано

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Васка Илиева