Ѓорѓија море терзија

- Ѓорѓија море терзија,
сошиј ми една ќурдија,
без аршин да ја измериш,
без конци да ја сошиеш,
од око да ја ујдисаш,
ќурдија да ми сошиеш,
од око да ја направиш,
ќурдија да ми ујдисаш.

- Ах мори Доце Попова,
ќурдија ќе ти сошијам,
од сенка мера ќе земам,
со педа ќе ја измерам,
со восок ќе ја излепам,
ќурдија ќе ти ујдисам,
со восок ќе ја излепам,
ќурдија ќе ти ујдисам.

Ах мори Доце Попова,
ти да ми месиш погача,
без сито брашно да сееш,
без вода да ја замесиш,
без огон да ја испечеш,
бела погача да јадам,
бела погача да јадам,
од тебе Доце Попова.

- Ах море Ѓорѓи терзија,
погача ќе ти замесам,
со трепки брашно ќе сеам,
со солзи ќе ја замесам,
на гради ќе ја испечам
и тебе Ѓорѓи ќе земам,
и тебе Ѓорѓи ќе земам,
со тебе век да векувам.
Забелешка: „Терзија“ значи кројач, „ќурдија“ е горна облека, „аршин“ е стара мерка за должина, а „ујдиса“ значи да се подеси за да пасува.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Ѓорѓија море терзија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева