Гордо Порече

Роде мој македонски,
бисер твој е Порече,
покрај Треска пенлива,
песната е најмила.

Родно наше Порече,
родно наше огниште,
покрај липи, капини,
чуваш детски спомени.

Поречани, пријатели,
мои мили роднини,
срце ми се стегнало,
за луди млади години.

Родно наше Порече,
родно наше огниште,
покрај липи, капини,
чуваш детски спомени.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виданка Георгиева - Гордо Порече
  2. Кале - Гордо Порече

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виданка Георгиева
  2. Кале