Дајте ми ја

Немам пари, сребро, злато, немам сватови,
со мене се, мајко, само моите чалгии.
Срце носам јас за неа, не ме враќајте,
ноќи не спијам, мајко, таа ми е сè.

Дајте ми ја, дајте ми ја Бисера,
моја мома сакана.
Дајте ми ја, дајте ми ја Бисера,
од бисер поубава.

Чалгија сум, сиромав сум, немам дарови,
мојта љубов, мојта песна ќе ја позлати.
Срце носам јас за неа, не ме враќајте,
ноќи не спијам, мајко, таа ми е сè.

Дајте ми ја, дајте ми ја Бисера,
моја мома сакана.
Дајте ми ја, дајте ми ја Бисера,
од бисер поубава.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гоце Николовски - Дајте ми ја

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гоце Николовски