Василка стои на порти

Василка стои на порти,
Јонче ми врви крај порти џанам,
Јонче ми врви крај порти.
- Василке, бела коконо,
иди ја прашај мајка ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
Васке, мори лично моме,
Васке, изгорев за тебе.

Појди ја прашај мајка ти,
мајка ти, Васке, татко ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти.
Дал' ќе те даде за мене,
за мене, Јонче бекрија џанам,
за мене Јонче бекрија.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
Васке, мори лично моме,
Васке, изгорев за тебе.

- Мама на тате велеше,
не ќе ме дава за тебе џанам,
за тебе, Јонче бекрија.
Оти си голем бекрија,
бекрија, ем пијаница џанам,
бекрија, ем пијаница.

Јонче, море лично момче,
Јонче, умирам за тебе,
Јонче море лично момче,
Јонче изгорев за тебе.

- Василке моме убаво,
не си ја слушај мајка ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти,
кога се ние сакаме,
ај да се двајца земиме џанам,
ај да се двајца земиме.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
- Јонче, море лично момче,
Јонче, изгорев за тебе.