Орал дедо

Орал дедо, што ми орал,
чул в' селото тапан чука,
си распрегнал двата вола,
па ги влегнал во два дола.

Па си ојде во селото,
во селото, кај берберот,
си избрикол брадичката,
си потстригол мустаќите.

Па си појде на орото,
на орото кај момите,
па ги прашал: - „Убав ли сум,
убав ли сум, личен ли сум“?

- Убав си ни, личен си ни,
како вампир сега си ни,
како маче, гурелаво,
како прле, потстрижено.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Орал дедо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев