Нели си пусто свршеница

- Нели си пусто свршеница,
зошто на пенџере стоеше?
Ој Рајне, Рајне Макниево,
ексик да ти е, Рајне, живота.

Зошто на пенџере седеше,
зошто ишарет ми даваше?
Ој Рајне, Рајне Макниево,
ексик да ти е, Рајне, живота.

- Три години Заре се сакавме,
а па зашто не се зедовме?
Ој Заре, Заре, жив да не бидеш,
ти тоа што ми го направи.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски, Радио студио Скопје - Нели си пусто свршеница

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Радио студио Скопје