Зората се зазори

Зората се зазори,
ај зората се зазори,
с'лнцето ми изгрева.

С'лнцето ми изгрева,
ај с'лнцето ми изгрева,
караурите свират.

Караурите свират,
ај караурите свират,
дигни се, бре Максиме.

Дигни се, бре Максиме,
ај дигни се, бре Максиме,
потера нè сардиса,
ај потера нè сардиса,
потера малешевска.

Пушките запукаа,
ај пушките запукаа,
Максима го убија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мирвет Беловска, Радио студио Скопје - Зората се зазори
  2. Војо Стојановски - Зората се зазори

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мирвет Беловска
  2. Радио студио Скопје
  3. Војо Стојановски