Буките развиваат, браќа

Буките развиваат браќа, буките развиваат,
буките развиваат браќа, саатот наближува,
саатот наближува браќа, за наш'та слобода.

Нашите ни мајки браќа, нашите ни мајки,
нашите ни мајки браќа, црни крпи носат,
црни крпи носат браќа, и за нас жалуваат.

Наши ни татковци браќа, наши ни татковци,
наши ни татковци браќа, небричени одат,
небричени одат браќа, и за нас жалуваат.

Нашите ни сестри браќа, нашите ни сестри,
нашите ни сестри браќа, нечешлани одат,
нечешлани одат браќа, и за нас жалуваат.

Нашите ни браќа, браќа, нашите ни браќа,
нашите ни браќа, браќа, нестрижени одат,
нестрижени одат браќа, и за нас жалуваат.

Нашите ни жени браќа, нашите ни жени,
нашите ни жени браќа, млади овдовици,
нашите ни деца браќа, дробни сирачиња.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Коста Новакис - Буките развиваат, браќа
  2. Непознат изведувач - Буките развиваат, браќа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Коста Новакис
  2. Непознат изведувач