Дали чекаш стара мајчице

Дали чекаш стара мајчице
писмо да ти напишам, да ти испратам?
Дали чекаш стара мајчице
глас од синот далечен, незаборавен?

Памти ме по добро,
ти мајко стара, душо страдална.
Камен да сум студен, тебе
ќе те спомнам, прошка да ти побарам.

Порти да ми отвориш, мајко,
оган да ми запалиш, стара.
Кога ќе се вратам,
сонце да ми грее душа,
тебе да те прегрнам.

Дали чекаш стара мајчице
дома да ти долетам, макар ден ил' два?
Дали чекаш стара мајчице
до тебе да останам, леле до века?

Памти ме по добро,
ти мајко стара, душо страдална.
Камен да сум студен, тебе
ќе те спомнам, прошка да ти побарам.

Порти да ми отвориш, мајко,
оган да ми запалиш, стара.
Кога ќе се вратам,
сонце да ми грее душа,
тебе да те прегрнам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гоце Арнаудов - Дали чекаш стара мајчице

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гоце Арнаудов