Оди ѕвездо

Оди ѕвездо, ах.
Оди ѕвездо, сенко моја, оди негде згасни,
скриј се негде ѕвездо моја, оди таму заспи.
Оди ѕвездо, сенко моја, оди негде згасни,
скриј се негде, ѕвездо моја, оди таму заспи.

Темнеј таму, ах.
Темнеј таму ѕвездо моја, срцево ме стега,
темни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам.
Темнеј таму ѕвездо моја, срцево ме стега,
темни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам.

Блазе тебе, ах.
Блазе тебе ѕвездо моја, ти си имаш небо,
блазе тебе зимо ладна, си го имаш снегот.
А пак мене, ѕвездо моја, што ќе ми е живот?
И тој што го имав, ѕвездо, ѝ го дадов сиот.

Блазе тебе, звездо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Наум Петрески - Оди ѕвездо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Наум Петрески