Киниса да ода о В'мбел на гости

Киниса да ода,
о В'мбел на гости.
Ојду дур де ојду,
до белата чешма.

Седна да почина,
вода да с'напија.
Аберо ми дојде:
- „Врни се невесто“.

Момчето ти дојде,
дома не те најде.
Туку ми те најде
у мајка на гости.

Пљусна бели р'ци,
п'лни бележици.
Леле јаска ж'лна:
кој ќе му ја дади
белата промена?

Кој ќе му ја дади
белата промена,
со севда правена?
Нека му ја дади,
Зоња Кољовица
и јатрва Кираца.
Забелешка: В'мбел е поранешно македонско село во Егејска Македонија, кое се наоѓа непосредно до албанско - грчката граница, на 1.5km северо-западно од селото Смрдеш (денешно Кристалопиги). Селото е комплетно разурнато за време на Граѓанската Војна во Грција (1946 - 1949).

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ристана Николова - Киниса да ода о В'мбел на гости
  2. Анета Мицевска, Молика - Киниса да ода о В'мбел на гости
  3. Сања Димова - Киниса да ода о В'мбел на гости

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ристана Николова
  2. Анета Мицевска
  3. Молика
  4. Сања Димова