Аир да не сториш мајко

Аир да не сториш мајко
што ме на зло даде,
многу надалеку, мамо,
преку црна гора.
Преку црна гора, мамо,
преку матна вода.
Преку матна вода, мамо,
у ајдучка куќа.
Во ајдучка куќа, мамо,
деветтина браќа.
Деветина браќа, мамо,
горски арамии,
а мојот десетти, мамо,
ем горски, ем полски.

Везден дома седат, мамо,
порти затворени,
по изби се кријат, мамо,
рујно вино пијат.
А штом ќе се смрачи, мамо,
порти ми отвараат.
Порти ми отварат, мамо,
по ајдутлак идат.
Сношти отидоја, мамо,
сабајле дојдоја.
Они дотераја, мамо,
до девет товара.

До девет товара, мамо,
таја бела свила,
а десетти товар, мамо,
чиста богасија,
а у богасија, мамо,
глава од јунака.
Главата ми беше, мамо,
на моето братче.