Врба ми изникнала

Врба ми изникнала,
во Солунско поле,
поле широко.

Жилите му беа,
дури до Воденско.

На вршката има,
шарено пиле.

Пилето ми пее
многу жаловито,
ка ми се сретнале
брат и сестра,
не ми се познале.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Воденки - Врба ми изникнала
  2. Габриела Новевска - Врба ми изникнала
  3. Елена Андоновска - Врба ми изникнала

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Воденки
  2. Габриела Новевска
  3. Елена Андоновска