Костадине, море мили сине

- Костадине, море мили сине,
дека одиш сине ката вечер,
ката вечер, сине, пред вечера?
Вечерето сине тебе чека,
да се врниш сине, да вечереш,
да постелеш, мале, да си легнеш.

- Ој ле, мале мори, стара мале,
штом ме питаш, мале, ќе ти кажам,
тебе нема мале да те лажам.
Дења шетам, мале, неврокопско,
ја по ноќа, мале, по разлошко,
код момите, мале, јубавите.

Пелин било, мале, вечерето,
огин гори, мале, постелето,
огин гори, мале, постелето.
Кога нема, мале, малкај мома,
да ми каже мале, да вечерем,
до постеле, мале, да си легнем.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Костадине, море мили сине
  2. Танец - Костадине, море мили сине
  3. Народен вез - Костадине, море мили сине
  4. Магдалена Морарова - Костадине, море мили сине

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Танец
  3. Народен вез
  4. Магдалена Морарова