Абер ми дојде од Солуна града

Абер ми дојде од Солуна града:
солунчаните бесилка стаиле,
ќе ми го бесат Гоцета,
Гоцета Делчев војвода.

Гоце ми се сторил
црно ќумурџиче
па ми се шетал
Солунска чаршија.
На среќа сретнал аскери
и на Гоцета зборуваат:

- А бре ѓаурче, црно ќумурџиче
не ли го виде Гоцета,
Гоцета Делчев војвода?

- А бре аскери, вие бре аскери
и да го видам Гоцета,
јас Гоце не го познавам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Абер ми дојде од Солуна града
  2. Сузана Спасовска - Абер ми дојде од Солуна града
  3. Темјанушки - Абер ми дојде од Солуна града

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Сузана Спасовска
  3. Темјанушки