Цвете мило

Цвете мило, кога би знаело,
мојте маки на срце.
Од жалост затреперило
мојто ангелско лице.

На јасната Месечина,
кога го чуеш славејот,
приспомни си ти за мене,
јас за тебе умирам.

Ако умрам, душо моја,
носи поздрав ти славен:
заспа со мир на душата,
една солза пророна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Блаже Богев - Цвете мило

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Блаже Богев