Отиде Панда на гости

Отиде Панда на гости,
на гости кај тетка ѝ,
на кочани лупење.

Лупеле, што ми лупеле,
фанале да вечерат,
јале, што вечерале,
станале да легнуваат.

Таман, што ми легнале,
завртиле ламбата,
сите ми позаспале.

Тогај ми Панда вриснала:
- Тетко ле, жив ти теткина,
некој ме штипна за рака!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Отиде Панда на гости
  2. Васка Илиева - Отиде Панда на гости

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева