Војник ти заминуваш

Војник ти заминуваш,
мене ме млада оставаш,
ако ме либе оставаш,
само немој да ме забраваш.

Секаде јас погледнувам,
тебе те побарувам,
тебе те нема крај мене,
мене ме нема крај тебе.

Често писмо пишувај,
немој, не ме забравај,
душава за тебе тагува,
од срце солзи проронува.

Секаде јас погледнувам,
тебе те побарувам,
тебе те нема крај мене,
мене ме нема крај тебе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виданка Георгиева - Војник ти заминуваш

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виданка Георгиева