Војник си отслужил сине

- Војник си отслужил сине,
ајде да се ожениш, де.
Ама што си кинисало,
со тоа што одиш, де?
Зошто такво моме љубиш,
што не ти прилега, де?

Мама ќе ти најде, сине,
лично и богато, де,
барем да прилега, сине,
за нашата куќа, де.

- Што ќе ми богатство, мајко,
кога ќе ја не сакам, де?
Барем ти си била млада
и за љубов знаеш, де.

Мојта прва љубов, мајко,
не се заборава, де,
секој што се верно љуби,
треба да се земи, де.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Коста Петрушев - Димче, Ленче Димулкова - Војник си отслужил сине

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Коста Петрушев - Димче
  2. Ленче Димулкова