Ја го љубим Тетоо

Ја го љубим Тетоо, туе ми је срцево,
когај ја сум Тетоо - на душава убоо,
ја го љубим Тетоо.

Ја од 'Саат Маало', ти од 'Поток Маало',
ама, чим ми даде ишарет, ќе ти дојдем навечер,
да ти појем дејче под пенџер.

Низ капиџик побегни, на ќушето дојди ми
очи ја да исплакнем, многу да те исцунем,
да ми пројде мерак за тебе.

На пазар ќе идем ја, право 'Горна Чаршија',
да ти купим кадифе, турско злато прстењче,
да те верим тебе за мене.

Низ 'Два Бреста' рашетав, малу накај 'Певчина',
низ бавчете јабуќе, по чардаци сардуње,
теферич си прајевте.

У петок ќе дојдем ја, да ми прајеш тава гра,
една тава -- два сомуна, горко кафе -- слатко од дуња,
како паша да ме пречекаш.

Најубаај дејчиња има само овдека,
алалије на руќете, црвенило на бузете,
дотерани ида свегдека.

Кој го нејќе Тетоо, да пукне од к'сканлок,
за еден Стамбол -- два Солуна, не го даам Тетоо,
ја го љубим Тетоо.

Ја го љубим мое Тетоо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Дарко Гавровски - Гавро - Ја го љубим Тетоо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Дарко Гавровски - Гавро