Вие се оро македонско

Вие се, вие оро македонско,
голем собор ми се собрал крај Вардарот.
Оро и песна, сонце и љубов,
тоа е наша Македонија.

Сиот народ се насобрал македонски,
прегрнати братски да се развеселат.
Оро и песна, сонце и љубов,
тоа е наша Македонија.

Дали гледаш, мило Скопје, дали слушаш
како македонска песна се пее?
Оро и песна, сонце и љубов,
тоа е наша Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ѓорѓи Желчевски, Кевсер Селимова - Вие се оро македонско
  2. Група Лина - Вие се оро македонско
  3. Ансамбл Ѓорѓи Димчевски - Вие се оро македонско

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ѓорѓи Желчевски
  2. Кевсер Селимова
  3. Група Лина
  4. Ансамбл Ѓорѓи Димчевски