За арменско 1903 година

Ми пороси, мамо, ситна роса,
тамо долу, мамо, во леринско,
дури горе, мамо, во арменско.

Не ми била мамо ситна роса,
тук ми била, мамо, турска војска,
јаничари мамо, зулумќари.

Голем зулум мамо направија,
многу деца, мамо, ми избија,
деведесет и три мирни души.

Клети Турци мамо, зулум прават,
во арменско, мамо, колат, бесат,
најнапред им беше Арни паша.

Жени плачат мамо, пиштат деца,
крв се лее, мамо, на сите страни,
крв се лее, мамо, на сите страни.

Многу мили мамо, Македонци,
изгинаа мамо, во арменско,
од клетите Турци, јаничари.

Се собраа, мамо, силни борци,
силни борци, мамо, арменчани,
со војвода, мамо, Кузо Блачев.

Славните водачи: Блачев, Влахов,
Чакаларов, мамо, и дедо Кочо,
со осум стотини храбри борци,
зафатија мамо, силна борба,
натераа Турци да одстапат,
дури долу мамо, до град Солун.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - За арменско 1903 година

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски