Збогум земјо убавице

И сонцето ко да темне,
се скамени лист во гора,
а јас и ти земјо неми,
само љубовта ни збори.

Збогум земјо, убавице,
мојот бисер за на срце,
далеку ме води патот,
туѓи луѓе, туѓо јато.

Наведнувам тивко чело,
за разделба стојам простум,
а ти прекрасна и мила,
ко да чекаш мое „збогум“.

Збогум земјо, убавице,
мојот бисер за на срце,
далеку ме води патот,
туѓи луѓе, туѓо јато.

Ќе испијам и јас чаша
печалбарска рана тешка,
дали еднаш се ќе сврши,
таа чаша да се скрши.

Збогум земјо, убавице,
мојот бисер за на срце,
далеку ме води патот,
туѓи луѓе, туѓо јато.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Т'га за југ - Збогум земјо убавице

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Т'га за југ