Свирете ми тамбури

Свирете ми тамбури, в' песна ја барам
сета моја љубов пак да ѝ ја дарам.
Како лажна сенка пред мене стои,
сал за неа трепери тамбурата на Шоиќ.
Донеси вино, уште две-три тури
и само нека свират моите тамбури.

Свирете ми тамбури со песната ваша,
многу чаши испив за љубовта наша.
Како лажна сенка пред мене стои,
сал за неа трепери тамбурата на Шоиќ.
Донеси вино, уште две-три тури
и само нека свират моите тамбури.

Поминува полноќ, светлото се гасне,
мојата тага сè повеќе расне.
Свирете, свирете, ми остана само
оваа празна чаша и песната ваша.
Донеси вино, уште две-три тури
и само нека свират моите тамбури.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Нино Величковски - Свирете ми тамбури

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Нино Величковски