Во Пирина, по планина

Во Пирина, во планина ранет јунак лежи,
болен лежи, тага памти за мили другари,
дека се тешко предадени од клети душмани.

Лежи јунак, тага памти, сè го луто боли,
над глава му славеј пиле тажна песна пее.
Проговара ранет јунак на славеј пиле:

- Не пеј пиле тажна песна, отиди до дома
дај кажи, славеј пиле, на мојта мајка
дека лежам, славеј пиле, ранет ќе умрам.

Да им кажиш, славеј пиле, на мојте другари,
дење и ноќе да се борат за мила слобода,
да се борат дење и ноќе против клети душмани.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Костадин Гугов - Во Пирина, по планина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Костадин Гугов