Славен Пирин недогледен

Славен Пирин недогледен,
с' врвој небо допира,
там' се роди цар Пирински,
славен Јане Сандански.
Страв и трепет за душмани,
в борба народ поведе,
река од крв се пролеа,
в' таа Пирин планина,
душман нигде не се сврте,
в' таа Пирин планина.

- Може браќа да загинам
в' борба с' тиран проклетен,
гробот да ми направите
на врв Пирин планина,
аа да можам да ги гледам
Вардар, Пирин и Егеј,
да си видам сонце над нив,
мирно да си почивам,
за да можам да ја гледам
цела Македонија.

Гората ми за час молкна,
Пирин в' тага ми се сви,
славеј песна од страв запре,
в' борба, Јане, загина.
Гробот му го направија
на врв Пирин планина
за да може да ја гледа
цела Македонија,
за да може да ја гледа
наша Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Славен Пирин недогледен

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева