Тага за роден крај

Орлови крилја да имам,
до наши места да летнам,
до роден крај мој да стигнам,
Охрид и Струга да видам.

Дајте ми крила браќа да летнам,
до моја земја да стигнам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам.

Таму зора да ме зазори,
таму сонце да ме огрее,
езеро наше да видам,
во Струга моја да стигнам.

Дајте ми крила браќа да летнам,
до моја земја да стигнам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам.

Неможам овде да гледам,
студени зими, мразеви,
овде ме сонце не грее,
за Струга душа ми тлее.

Дајте ми крила браќа да летнам,
до моја земја да стигнам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам,
песни и свирки да чујам,
и тамо браќа да умрам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Тага за роден крај

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева