Ќе ти дојдам на Велигден

Ќе ти дојдам на Велигден,
либе Стојанке,
кога бијат камбаните,
кога ечат гордо.

Да ме чекаш на мовчето,
под селото,
прва роса штом ќе падне
на ливаѓе.
Први зраци штом ќе легнат
на корија.

Ќе ти дојдам на Велигден,
либе Стојанке,
кога слави цело село,
кога слави ден господов.

Да ме скриеш во срцето,
во душата,
во некој спомен, Стојне,
од младоста.
Во бели ноќи, мило,
расцутени.

Ќе ти дојдам на Велигден,
либе Стојанке,
да си лечам стари рани,
стари рани и патила.

Да ме скриеш од комшии,
од луѓето,
млад си појдов, стар се вратив,
либе Стојанке,
стар се вратив, Стојне мое,
и сиромав.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Војо Стојановски - Ќе ти дојдам на Велигден

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Војо Стојановски