Засвири една наша Милане

Во гради сликата негова,
еве солза слегува,
да му каже дека уште живее во мене,
да му каже: исто е.
Нека види дека уште сама сум, тагувам,
тој што срца ранува.

Засвири една наша Милане, за мене,
свири, ќе помине,
кој немал еднаш љубов голема,
тој што нема душа не знае да тагува.

Во мене среќата заоѓа,
само тага наоѓам.
Една роза и без вода цутеше некогаш,
сега таа овена.
Една роза и без сонце остана црвена,
сега слана на неа.

Засвири една наша Милане, за мене,
свири, ќе помине,
кој немал еднаш љубов голема,
тој што нема душа не знае да тагува.

Свири ми, свири нежно Милане,
да ми помине.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Сузана Спасовска - Засвири една наша Милане

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Сузана Спасовска