Помолила бога Маца

Помолила бога Маца, помолила бога,
есен да ми дојде мамо, роса да зароси,
роса да зароси мамо, ветер да подувне.
Ветер да подувне мамо, гранки да искрши,
гранки да искрши мамо, Вардар да препиши,
гранки да искрши мамо, Вардар да препиши.

Во Вардарот има мамо шарено сандаче,
во сандаче има мамо, рака од јунака,
на раката, мила мамо, бурма позлатена.
На бурмата пишуваше име Димитрија,
име Димитрија мамо, јунак македонски,
име Димитрија мамо, јунак македонски.


(Друга верзија)

Моли се, помоли, мајко,
моли се помоли.
Ветер да подујне, мајко мори,
магли да расече.

Магли да расече, мајко,
магли да расече.
Сонце да огрее, мајко мори,
реки да пресече.

Реки да пресече, мајко,
реки да пресече.
Момци да префрлат, мајко мори,
момци Македонци.

Момци Македонци, мајко,
момци Македонци,
сè со бели коњи, мајко мори,
сè со жолти узди.

На рамото носат, мајко,
на рамото носат.
На рамото носат, мајко мори,
пушки манлихери.
На појасот носат, мајко мори,
тенките калачки.
Забелешка: „Калач“ доаѓа од турскиот збор „kılıç“ и значи сабја, најчесто закривена.

Песната е мелодиски, а донекаде и тематски слична со Моли се на бога Севде.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Synthesis - Помолила бога Маца
  2. Chrysoula Papadopoulou - Помолила бога Маца
  3. Непознат изведувач - Помолила бога Маца
  4. Билјан Стојаноски - Помолила бога Маца

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Synthesis
  2. Chrysoula Papadopoulou
  3. Непознат изведувач
  4. Билјан Стојаноски