Се наљутил Димчо

Се наљутил Димчо на старата мајка
што не дава сам да си избере
мома за женење и што сака
да е миразџика, а не љубовџика.

Лиду ду, лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
свадба ќе се прави,
лиду лиду лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
Димчо ќе се жени.

Се прошетал Димчо по сите комшии
и си нашол мома за женење,
весела и млада, црноока,
тенка ем висока, убавата Рада.

Лиду ду, лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
свадба ќе се прави,
лиду лиду лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
Димчо ќе се жени.

Одма вели Димчо на младата мома
дека в' недела ќе дојде рано
дома да ја води, жена да му биде
сè до гроба, синче да му роди.

Лиду ду, лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
свадба ќе се прави,
лиду лиду лиду ду,
лиду ду, ајде бре,
Димчо ќе се жени.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Сестрите Мавровски - Се наљутил Димчо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Сестрите Мавровски