Тако ти Бога, девојко

Тако ти Бога, девојко,
как те зовет на име?
О, друшко, ле, жиф ти очи,
ходи овамо зарви ме,
Твојто ти целивање,
ти се молам дарви ме.

Што си лепа, што си, ле, бела,
Што си бела, што те љубам девојко!

Ела мое паригорие,
да те целивам во устата,
Како овоштие ме мирисет,
Штото роди крушата,
Тако ти вишнего Бога,
Не ми везми душата.

Што си лепа, што си ле бела,
Што си бела, што те љубам девојко!

До кога серденце моја,
Скривом да се љубиме,
Со страхови преголеми,
Денови да се губиме,
Ела, станви, поврага, ходи,
Да се вземиме.

Што си лепа, што си ле бела,
Што си бела, што те љубам девојко!
Забелешка: Ова е првата запишана македонска народна песна. Потекнува од Костур, 16-ти век.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ненад Стојановски - Тако ти Бога, девојко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ненад Стојановски