У вој двор

(Лазарска песна)

У вој двор има млад јунак,
у вој двор има млад ју-
На есен ќе се ожени,
на есен ќе се оже-
На есен, каде Митровден,
на есен, каде Митро-
Со ситна бела пченица,
со ситна бела пчени-
Со рујно вино црвено,
со рујно вино црве-
Со лута бела ракија,
со лута бела раки-
иииии!
Забелешка: На Св. Лазар, младите немажени девојки од селото, носејќи цветни венци на главата, поминуваат покрај секоја куќа, посакувајќи им среќа, здравје, долг живот и плодност на домаќините. Обичајот влече корени од паганските времиња пред христијанството.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Selyani Macedonian Folklore Group - У вој двор

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Selyani Macedonian Folklore Group