Ѓурѓовден

Цвета се крла а ѓурѓеле,
Доне га пули:
- Кротком крлајте а ѓурѓеле
моето либе
да не ми падни а ѓурѓеле
да не се удри.
Местото ѝ е каменливо
кротком крлајте
и ако падниш, ластар Цвето
Доне те чека,
Доне те чека, ластар Цвето
ву бели раци.
Забелешка: Оваа песна е дел од ритуалот кој се изведува на Св. Георгиј - Ѓурѓовден, кога девојките можеле да изразат интерес за момчињата кои ги посакувале. Украсени со винови лози, девојките се менуваат на лулашката, додека останатите го именуваат нејзиниот избраник во песната.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Selyani Macedonian Folklore Group - Ѓурѓовден

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Selyani Macedonian Folklore Group