Ој Суто мори, Султано

- Ој Суто, Суто мори, Султано,
што цела ноќ, Суто, не спиеш,
што цела ноќ перде поткреваш,
кого го чекаш да дојде?
Кажи ни, Суто кажи ни,
сите бре, Суто сме наши.
Кажи ни, Суто кажи ни,
да не го чекаш Гоцета?

- Оф вие мили комшии,
вие ги знајте мојте јадови.
Шеста година како помина,
како ми Гоце замина.
За Гоце ништо не знаам,
дали е живо ил' мртво.
Оф леле, мене до бога
срцево ми се искина.

- Ој Суто, Суто мори, Султано,
ако ти Гоце загинал
спомени големи остаил,
цел народ да го споменва.
Не плачи, мајко Гоцева,
гордеј се што си родила,
гордеј се што си родила,
син најголем, македонски.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Ој Суто мори, Султано

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева