Да летнаме, прелетнаме

Мори моме, малко моме,
нели легна, нели заспа.
Нели сони сон за мене
като јазе два за тебе.

Та паднаме тува долу,
в' полинските садиштата.
Ти си падна на маслинка,
јас си паднах на калинка.

Догледа нè падарчето,
падарчето, коњарчето.
Да намери тенка пушка,
мене удри рудо грло,
тебе удри десно крило.

Ти се чини еребица,
јас се чинам сокол пиле,
да летнаме, прелетнаме.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!