Блазе тебе Митро

Блазе тебе мори Митро
што татко си имаш,
ајде, што татко си имаш.

Што ти е направил Митро,
сред село меана,
ајде, сред село меана.

Точи, точи мори Митро
вино, ем ракија,
ајде, вино ем ракија.

Кога ќе се вратам Митро,
скапо ќе ти платам,
ајде, скапо ќе ти платам.

Сè жолти жолтици Митро,
на гуша да носиш,
ајде, на гуша да носиш.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Блазе тебе Митро
  2. МРТВ - Блазе тебе Митро
  3. Зоран Џорлев, Војо Стојановски - Блазе тебе Митро
  4. Зоран Џорлев, Сашо Гигов - Гиш - Блазе тебе Митро

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев
  2. МРТВ
  3. Зоран Џорлев
  4. Војо Стојановски
  5. Сашо Гигов - Гиш