Сношти поминав мамо, заминав

- Сношти поминав мамо, заминав,
крај студен бистар мамо, кладенец,
крај студен бистар мамо, кладенец.
Там' најдов моме, мамо, малечко,
студена вода, мамо, пиеше,
бело си лице, мамо, миеше.

Иди ја, мила мамо, посакај,
дали ќе ти ја дадат за мене,
дали ќе ти ја дадат за мене?
- Мала е, сине море, Стојане,
не знае куќа, синко, да гледа,
не знае куќа, синко, да гледа.

- Гавраните се, мамо, големи,
други му гнездо, мамо, правеа,
други му пилци, мамо, гледаа.
Славејче пиле, мамо, малечко,
само си гнездо, мамо, правеше,
само си гнездо, мамо, правеше.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Марија Димкова - Сношти поминав мамо, заминав

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Марија Димкова