Ајде чуде лудо младо

Ајде чуде лудо младо,
лудо младо, лудо младо,
как' да виде малка мома.
Ајде чуде лудо младо
как' да виде малка мома

Да си појде в' град Солуна,
в' град Солуна, в' град Солуна,
да си купи праматија.
Да си појде в' град Солуна,
да си купи праматија.

Та си појде во селото,
во селото, во селото,
си кандиса стред селото.
Та си појде во селото,
си кандиса стред селото.

Стред селото, крај чешмата,
крај чешмата, крај чешмата,
да продаве праматија.
Стред селото крај чешмата,
да продаве праматија.
Забелешка: Праматија е ситна галантериска стока, ситници, дребулии, а може да биде и накит.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!